top of page

Muszę ..

W pobliżu

advice-desk
mum
long

Centra ogólne zapewniają wstępną bezpłatną konsultację w różnych sprawach prawnych.

W pobliżu

Centra specjalistyczne zajmują się konkretnymi sprawami prawnymi (tj. Kwestiami zabezpieczenia społecznego) lub mogą pomagać określonym grupom ludzi (iewomen, dzieci i młodzieży).

Kliknij, aby zobaczyć listę specjalistycznych centrów

W pobliżu

Kto może uzyskać dostęp do naszych centrów?

W pobliżu

WŻCh ​​zapewnia wstępną konsultację, w większości kwestii prawnych, każdemu członkowi społeczności.

Po wstępnych konsultacjach możesz kwalifikować się do stałej pomocy. Alternatywnie, twoja sprawa może zostać natychmiast skierowana do pomocy prawnej, prywatnego adwokata lub innej pozaprawnej usługi.

W pobliżu

Bieżąca pomoc i / lub reprezentacja sądowa jest dostępna tylko dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na prywatnego adwokata, które nie kwalifikują się do pomocy prawnej i których sytuacja ma wartość prawną.

W pobliżu

Większość centrów świadczy swoje usługi bezpłatnie.

W pobliżu

Jeśli ośrodek zapewnia reprezentację sądową lub dalszą pomoc, być może będziesz musiał wypłacić wypłaty (np. Ekspertyzy), jeśli nie można uzyskać zwolnienia w twoim imieniu.

W pobliżu

W pobliżu

W pobliżu

bottom of page